Blog

Wszyscy widzimy zachodzące zmiany w gospodarce, na które wpływ mają technologie. Jednak mało kto wie, że istnieje pojęcie tj. gospodarka internetu, która opiera się na sieciach łączących użytkowników w skali globalnej, zaś samo pośrednictwo sieci wpływa na zmianę relacje między przedsiębiorcami a klientami, gdzie klienci lepiej znają ofertę, a przedsiębiorcy ich preferencje. Odróżnia się ona od tradycyjnej ze względu na większe znaczenie komunikacji, niższe koszty dystrybucji i sposób ustalania ceny.
Samo pojawienie się urządzeń mobilnych (smartfonów) oraz rozpowszechnienie internetu bezprzewodowego przyczyniło się do powstania pojęcia gospodarka mobilna i gospodarka aplikacji.

Natomiast pojęcie gospodarki cyfrowej pojawiło się w połowie lat 90, nie zostało dokładnie zdefiniowane, jednak związane jest m.in. z wejściem w erę sieciowej inteligencji, w której technologia ma połączyć ze sobą inteligentne maszyny i ludzi. W gospodarce cyfrowej możliwy jest handel towarami i usługami, za pomocą handlu elektronicznego w internecie i zaczyna być oparty na nowatorskich technologiach cyfrowych .

Ponadto widocznym jest, że jest to gospodarka, która m.in. jest ogólnoświatową siecią różnych działań gospodarczych, które swój początek mają w technologiach cyfrowych; obejmuje towary lub usługi, których produkcja, sprzedaż lub świadczenie są całkowicie zależne od technologii cyfrowych oraz działa głównie za pomocą tych technologii poprzez transakcje elektroniczne dokonywane przy użyciu internetu. W związku z tym gospodarka ta obejmuje fizyczną infrastrukturę tj.linie szerokopasmowe, rutery, komputery, smartfony, aplikacje, które ją zasilają oraz funkcje m.in.internet rzeczy, analityka danych, chmura obliczeniowa.

Gospodarka ta obejmuje działalność gospodarczą w skład, której wchodzą codzienne połączenia online między nami, firmami, urządzeniami, danymi i procesami. Jednym z ważniejszych czynników, które scalają opisaną gospodarkę jest wzajemna łączność ludzi, organizacji i maszyn co dziej się przez internet.

Gospodarka cyfrowa przyczynia się bezpośrednio do zmiany modelu funkcjonowania konsumentów i pracowników, rynków i przedsiębiorstw oraz innych organizacji, w tym państwa i globalnej gospodarki. Towarzyszy jej rozwój zastosowania algorytmów i sztucznej inteligencji, co skutkuje olbrzymią personalizacją tworzącą produkcję towarów, wytwarzanie treści w tym marketingowych oraz świadczenie usług dostosowanych do potrzeb indywidualnych odbiorców.

Gospodarka cyfrowa rozwijać się może dzięki danym, które napływają z systemów informatycznych wytwarzanych z indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych użytkowników internetu czy też aplikacji mobilnych. Dane są z archiwów instytucji publicznych i firm, zbierane przez coraz większą liczbę sensorów umieszczonych w urządzeniach, akcesoriach osobistych oraz w przestrzeni prywatnej i publicznej.
Przyrost danych i związane z tym możliwości obliczeniowe, głównie dzięki rozwojowi usług chmurowych, algorytmów i sztucznej inteligencji, dają zatem niespotykaną wiedzę, która jednocześnie wymusza nowe podejście w zakresie wykorzystania i integracji danych pochodzących z różnych źródeł czy systemów. Powyższe dzieje się często w czasie rzeczywistym, sam proces integracji danych, ich wykorzystanie staje się autonomiczne, co przyspiesza i rozszerza procesy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, organizacji i instytucji publicznych.

Opisane procesy przenikają całą gospodarkę, co przekształca ją stale w gospodarkę cyfrową, w rezultacie czego dochodzimy do zmiany funkcjonowania rynku, produkcji oraz rynku dóbr i usług.

Zmianie bowiem ulega również system finansowy, przedsiębiorstwa a przez to nasze gospodarstwa domowe, jak również łączące relacje konsumpcji, produkcji i pracy ludzi.

Leave a Comment