Firmy

Telepraca i RODO

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że zgodnie z treścią art. 4 pkt. 7 RODO pracodawca jest administratorem danych osobowych swoich pracowników. Administrator w znaczeniu przyjętym na potrzeby omawianego rozporządzenia to podmiot, który ustala cele i metody przetwarzania danych osobowych indywidualnie lub we współpracy z innymi osobami. Dla statusu...