Blog

Nie jest prawdą, że po zdobyciu uprawnień do wykonywania zawodu, lekarz spoczywa na laurach i na zawsze porzuca myśl o kształceniu się. Powstało wiele kursów dla lekarzy w każdym wieku, zarówno tych świeżo upieczonych, jak i starszych, bojących się, że ich umiejętności zdążyły nieco zardzewieć. Firmy szkoleniowe oferują zdobycie cennych kompetencji, dzięki którym praca na tym odpowiedzialnym stanowisku przebiega sprawniej. W jakich dziedzinach szczególnie warto się dokształcać? 

Szkolenia dla lekarzy – praca pod presją 

Wtedy, gdy potrzeba działać szybko, a o zdrowiu lub życiu pacjenta decydują sekundy, nawet lekarz z dużym doświadczeniem może stracić zimną krew. Dlatego właśnie zaleca się odbycie raz na jakiś czas szkolenia, które pozwoli przećwiczyć pracę pod presją czasu. Nie ma żadnego wstydu w zaczęciu od podstaw i przećwiczeniu w grupie resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy obsługi defibrylatora AED. Warto też odświeżyć wiedzę o tym, jak nie doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia oraz jakie leki podawać w przypadku resuscytacji przedszpitalnej. W realnej sytuacji zagrożenia życia to właśnie lekarza wzywa się do pomocy jako pierwszego, jeśli jest obecny na miejscu zdarzenia. Szkolenie ma więc na celu nie tylko doszlifowanie umiejętności ratujących życie, ale też wyrobienie nawyku szybkiego reagowania w sytuacjach stresowych. 

Szkolenia dla lekarzy – praca w zespole 

Umiejętność kierowania zespołem, błyskawicznego podejmowania decyzji, wydawania poleceń i inne zdolności charakteryzujące urodzonego lidera to coś co przypisuje się ludziom o silnym charakterze. Lekarzowi te umiejętności są niezwykle potrzebne. Na szczęście można się tego nauczyć. Kurs, o którym więcej przeczytasz tutaj https://www.transmedyk.pl/szkolenia-dla-pielegniarek-i-lekarzy/ ma za zadanie w tym pomóc. Program szkoleniowy obejmuje między innymi zagadnienia pracy w grupie, organizacji pracy poszczególnych członków zespołu czy komunikacji z pacjentem. 

Leave a Comment